ชื่อย่อหลักทรัพย์ : S

(สกุลเงิน : บาท)

อัพเดทล่าสุด 19 กันยายน 2561 16:36

3.64

+0.12 (3.41%)

74,496,600

ปริมาณ (หุ้น)

271,292,400

มูลค่า ('000 บาท)

3.52

วันก่อนหน้า

3.60

เปิด

3.64 / 294,700

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

3.66 / 191,200

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

3.54 - 3.74

ช่วงเวลาระหว่างวัน

2.68 - 4.14

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

 

Chart Type

Follow Us