ชื่อย่อหลักทรัพย์ : S

(สกุลเงิน : บาท)

อัพเดทล่าสุด 25 มิถุนายน 2561 12:29

3.16

- (-%)

928,200

ปริมาณ (หุ้น)

2,936,706

มูลค่า ('000 บาท)

3.16

วันก่อนหน้า

3.14

เปิด

3.16 / 39,600

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

3.18 / 320,900

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

3.14 - 3.20

ช่วงเวลาระหว่างวัน

3.16 - 4.70

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

 

Chart Type

Follow Us