ชื่อย่อหลักทรัพย์ : S

(สกุลเงิน : บาท)

อัพเดทล่าสุด 22 พฤศจิกายน 2560 15:51

3.76

+0.04 (1.08%)

1,699,600

ปริมาณ (หุ้น)

6,349,918

มูลค่า ('000 บาท)

3.72

วันก่อนหน้า

3.74

เปิด

3.74 / 239,300

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

3.76 / 321,000

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

3.70 - 3.76

ช่วงเวลาระหว่างวัน

3.72 - 5.20

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

 

Chart Type

Follow Us