ชื่อย่อหลักทรัพย์ : S

(สกุลเงิน : บาท)

อัพเดทล่าสุด 21 มีนาคม 2561 16:35

3.90

+0.08 (2.09%)

23,848,900

ปริมาณ (หุ้น)

92,515,834

มูลค่า ('000 บาท)

3.82

วันก่อนหน้า

3.82

เปิด

3.88 / 283,500

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

3.90 / 434,800

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

3.82 - 3.92

ช่วงเวลาระหว่างวัน

3.18 - 5.20

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

 

Chart Type

Follow Us